Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gowarzewie. Informacje dostępne sa na stronie http://zk.kleszczewo.pl/bip/

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP UZP pod adresem

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94f9ecc0-48fc-43e0-b388-367376e27268