W sprawie:
ustalenia cen za usługi przewozowe w transporcie zbiorowym środkami komunikacji gminnej.


Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIV/256/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 listopada 2017 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.