PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA I PÓŁROCZE 2018R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

 

STYCZEŃ

1.      Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

2.      Sprawy bieżące

Prezes Spółki

 

 

 

 

 

LUTY

 

1.   Działalność Izb Rolniczych

2.   Sprawy bieżące

 

 

 

Przedstawiciele gminy

 

MARZEC

 

1.   Działalność Spółki Wodnej

2.   Sprawy bieżące

 

 

 

Przewodniczący GSW

 

KWIECIEŃ

 

1.   Działalność ARiMR

2.   Sprawy bieżące

 

 

 

Przedstawiciel ARiMR

 

MAJ

 

1.   Wykonanie budżetu za 2017r.

2.   Sprawy bieżące

 

 

 

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

 

CZERWIEC

 

1.   Plan pracy na drugie półrocze 2018r

2.   Sprawy bieżące