W sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Data uchwały:
2019-02-06

Numer uchwały:
IV/30/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia