W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2019-11-27

Numer uchwały:
XIV/97/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r.