WÓJT GMINY KLESZCZEWO

 

ogłasza

 

 DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - AUKCJĘ

na sprzedaż dwóch samochodów specjalnych pożarniczych:

 

 

I.             Nazwa jednostki sprzedającej.

Gmina Kleszczewo reprezentowana przez Wójta Gminy Kleszczewo z siedzibą w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, telefon: 61 8176 020, 61 8176 017, 61 8176 033 – tel. bezpośredni,

Adres elektroniczny sprzedającego, e-mail:  urzad@kleszczewo.pl

Ogłoszenie wraz ze zdjęciami sprzedawanego majątku ruchomego udostępniono na stronie internetowej; http://kleszczewo.pl  w zakładce Przetargi – następnie; Inne. 
Godziny urzędowania sprzedającego: pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.00 - 15.00

II.           Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

1.     Miejscem przeprowadzenia przetargu jest Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, pokój nr 7 – sala konferencyjna

2.     Publiczna  aukcja zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 10:15.

III.         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego.

1.     Samochody będzie można obejrzeć w dniach 06-07.07.2020r. w godzinach 8:00-16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca z pracownikiem Urzędu Gminy Kleszczewo- Kontakt   tel. 61 8176 020, 61 8 176 017, 61 8176 033 w. 131

2.     Koszty przejazdu na miejsce postoju sprzedawanego pojazdu ponosi zainteresowany zakupem.

IV.          Rodzaj i ilości sprzedawanych składników majątku ruchomego.

l.p

Marka samochodu

Opis samochodu

1

Star 244 GBM

Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy

Miejsca w kabinie: 2+4

Rok produkcji: 1988

Pojemność skokowa silnika : 6842 cm3

Badanie techniczne i ubezpieczenie OC I NNW : aktualne

Dop. masa całkowita: 10580 kg

Opis samochodu:

Samochód Star 244GBM, specjalny zabudowany nadwoziem strażackim do przewozu sprzętu i załogi strażackiej. Stan techniczny bardzo dobry. Nowe opony (6szt.) zakupione i założone w 2017r.Pojazd użytkowany był jako pożarniczy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd wycofany z eksploatacji ze względu na  zakup nowego pojazdu pożarniczego. Wyposażenie pożarnicze zostało wymontowane.

2

Jelcz/Star 005

Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy

Miejsca w kabinie: 2+4

Rok produkcji: 1983

Pojemność skokowa i moc silnika : 6842 cm3, 110kW

 

Badanie techniczne i ubezpieczenie OC I NNW : aktualne

Dop. masa całkowita: 10580kg

Opis samochodu:

Samochód Jelcz/Star 005, specjalny zabudowany nadwoziem strażackim do przewozu sprzętu i załogi strażackiej. Stan techniczny bardzo dobry. Pojazd użytkowany był jako pożarniczy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd wycofany z eksploatacji ze względu na  zakup nowego pojazdu pożarniczego. Wyposażenie pożarnicze : działko na dachu, szybkie natarcie, autopompa.

 

V.            Postępowanie na sprzedaż składników majątku ruchomego w trybie aukcji

1.    Cena wywoławcza brutto pojazdu nr 1: 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

2.    Cena wywoławcza brutto pojazdu nr 2: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

3.    Postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 200,0zł zł (słownie: dwieście złotych).

4.    Dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

VI.          Inne informacje.

1.     Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.

2.     Wójt Gminy Kleszczewo zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

3.     Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej w przetargu.

4.     Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Oferent dokonuje odbioru zakupionego pojazdu na własny koszt z miejsca jego składowania (garażowania).

5.     Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przedmiotu sprzedaży objętego przetargiem, ani nie odpowiada za wady ukryte.

6.      Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kleszczewo.pl)

7.     Pojazd zostanie sprzedany na podstawie faktury VAT.

VII.        Załączniki do ogłoszenia.

1.     Regulamin aukcji

2.     Wzór umowy kupna sprzedaży

3.     Dokumentacja fotograficzna

                                                                                                        Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                              Bogdan Kemnitz