WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 13.07.2020 r.

OR.6150.3.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

           

 

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 3 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity z 2020 r. poz. 67 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie:

1.            Koło Łowieckie Nr 73 „KOGUT” w Kórniku korzysta z elektronicznej książki ewidencji polowań indywidulanych EKEP. Miejsce przechowywania książki; serwer PZŁ Warszawa, ul. Nowy Świat 35.

 

2.            Koło Łowieckie Nr 34 „JELEŃ” w Swarzędzu informuje, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 191 „Swarzędz” jest prowadzona w wersji elektronicznej. Administratorem książki jest Koło Łowieckie Nr 34 „JELEŃ” w Swarzędzu. Informacje zawarte w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zostaną udostępnione na wniosek zainteresowanego przesłany na adres: biuro@jelen34.pl w zakresie określonym w art. 42b ust. 1d ustawy Prawo łowieckie. Miejsce przechowywania książki; serwer PZŁ Warszawa, ul. Nowy Świat 35.

 

3.            Przedsiębiorstwo Rolno-Łowieckie Janusz Paul z Jarosławca informuje, że książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym obwód nr 199 i nr 310 znajdują się w biurze Przedsiębiorstwa Rolno Łowieckiego Janusz Paul, lokalizacja Podgaj.

 

Informacje zawarte w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlegają  udostępnianiu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

 

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo