W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025

Data uchwały:
2020-12-21

Numer uchwały:
XXV/192/202

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021.