W sprawie:
Przyjęcia programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2004r.

Data uchwały:
2004-03-31

Numer uchwały:
XVII/95/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
2004-03-31