Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Styczeń

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2020 r.

2.

Luty

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2020 r.

3.

Marzec

Kontrola finansowa GOKiS za 2020 r., wpływ pandemii na funkcjonowanie oraz wyniki finansowe.

4.

Kwiecień

Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.

5.

Maj

Kontrola finansowa OPS za 2020 r. – wpływ pandemii na realizowane zadania, wydatki, wypłacane świadczenia

6.

Czerwiec

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2020 r. – umorzenia i zwolnienia.

7.

Lipiec

Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2020 r.

8.

Wrzesień

Kontrola finansowa OSP za 2020 r.

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2020 r.

9.

Październik

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.

10.

Listopad

Kontrola utrzymania czystości w Gminie, gospodarka odpadami, ochrona środowiska z uwzględnieniem nowych nasadzeń w 2020 r i I połowie 2021.

11

Grudzień

Przygotowanie sprawozdania za 2021 . i planu pracy na 2022 rok.