Przygotuj: dane logowania do profilu zaufanego: login i hasło, e-dowód lub aplikację mObywatel.

1.    Zaloguj się do mObywatela w przeglądarce.

2.    Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Centralny Rejestr Wyborców

3.    Możesz zamówić dane z rejestru. Otrzymasz je na swoją skrzynkę ePUAP.