Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz uchwała  Nr LIX/509/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2024 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza otwarte konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2024 r.

 

Konkurs nr 1/2024 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Konkurs nr 2/2024 „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Konkurs nr 3/2024 „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

Konkurs nr 4/2024 „Działania na rzecz rodziny”