W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Data uchwały:
2024-03-27

Numer uchwały:
LXIII/557/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego