W sprawie:
Zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Data uchwały:
2004-11-04

Numer uchwały:
XXV/121/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego