W sprawie:
Uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2005 r.

Data uchwały:
2004-12-30

Numer uchwały:
XXIX/144/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2004-12-30