W sprawie:
Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Data uchwały:
2005-03-31

Numer uchwały:
XXXII/160/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.