W sprawie:
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszzcewo.

Data uchwały:
2006-05-08

Numer uchwały:
XLV/223/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-05-08