W sprawie:
Uchwalenia Strategii Rozwiązywania Porblemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2007 - 2010.

Data uchwały:
2007-01-31

Numer uchwały:
IV/23/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-01-31