Akty urodzenia

zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kleszczewie:

rok

Akty typowe

Rejestracja  nietypowa

2000 r.

0

2

2001 r.

0

3

2002 r.

0

0

2003 r.

0

0

2004 r.

0

0

2005 r.

0

0

2006 r.

0

2

2007 r.

1

0

2008 r.

0

2

2009 r.

0

3

2010 r.

0

3

2011 r.

0

3

2012 r.

1

8

2013 r.

0

4

2014 r.

1

5

2015 r.

0

6

2016 r.

0

12

2017 r.

0

16

2018 r.

0

9

 

Akt typowy – akt urodzenia dziecka, które urodziło się na terenie gminy Kleszczewo.

Rejestracja  nietypowa – akt urodzenia sporządzony w oparciu o decyzję administracyjną, orzeczenie sądu, protokóły uznania ojcostwa, transkrypcje /wpisanie/ aktów sporządzonych za granicą do księgi polskiej.

 

Rok

Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego

w Kleszczewie

małżeństwa

zgony

2000 r.

28

19

2001 r.

21

16

2002 r.

28

19

2003 r.

34

29

2004 r.

25

23

2005 r.

35

25

2006 r.

47

27

2007 r.

50

26

2008 r.

51

17

2009 r.

61

31

2010 r.

59

20

2011 r.

52

20

2012 r.

46

26

2013 r.

34

24

2014 r.

37

22

2015 r.

39

16

2016 r.

60

25

2017 r.

56

28

2018 r.

49

11

Opr. K. Rybicka