Załącznik nr 2           

do Zarządzenie nr 37/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2008r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.10.2008 r. 

 

Lp.

Wykaz  mienia

          Stan na dzień 31.10.2007 r.  

           Stan na dzień 31.10.2008 r.

  X

 Rodzaj terenów

Powierzchnia w  ha

Sposób zagospodarowania

Powierzchnia w  ha

Sposób zagospodarowania

1.

Drogi

118,2979

46.56 % drogi trwałe

53,44 % drogi gruntowe

123,9596

47,17 % drogi trwałe

52,83 % drogi gruntowe

2.

Tereny budowlane zabudowane

20,1297

1,8284 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,6088 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR i GS)

1,7702 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

20,0362

15,9223 ha   w dyspozycji     gminy

1,7506 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,5931 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR i GS)

1,7702 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

3.

Tereny budowlane niezabudowane

19,7907

19,7797 ha  w dyspozycji  gminy

0,0110 ha  oddane w użytkowanie               wieczyste

18,9829

18,9719 ha  w dyspozycji  gminy

0,0110 ha  oddane w użytkowanie               wieczyste

4.

Grunty rolne

46,1558

16,8202  ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

26,0496 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

45,9726

16,8202  ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

25.8664 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

5.

Nieużytki

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

 

Ogółem

211,0069

X

215,5841

X

                                                                                                                                                                 

 

Ad. 1.  Stan dróg gminnych na dzień 31.10.2008 r.

Długość dróg gminnych wynosi 98,8  km w tym:  o nawierzchni gruntowej 52,2 km i o nawierzchni twardej  46,6 km w tym o nawierzchnia

ulepszona  20,0  km.

Drogi własność gminy:

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

                   

Zmiana w ciągu roku 

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

                   

1

2

3

4

5

Ogółem

118,2979 ha

(+) 5,6617  ha
X

123,9596 ha

Bylin

3,2520 ha

X

X

3,2520 ha

Gowarzewo

26,8109 ha

 (+) 3,2011 ha

Podział geodezyjny

30,0120 ha

Kleszczewo

10,6037 ha

(+) 0,2908 ha

Podział geodezyjny

10,8945 ha

Komorniki

9,0958 ha

X

X

9,0958 ha

Krerowo

10,5414 ha

X

X

10,5414 ha

Krzyżowniki

4,2671 ha

X

X

4,2671 ha

Markowice

8,0955 ha

(+) 1,3812 ha

Podział geodezyjny

9,4767 ha

Poklatki

5,3933 ha

(+) 0,3158 ha

Podział geodezyjny

5,7091ha

Śródka

12,1518 ha

(-)  0,0344 ha

sprzedaż

12,1174 ha

Tulce

20,9651 ha

                (+) 0,2118 ha

 Podział geodezyjny

21,1769 ha

Zimin

7,1213 ha

(+) 0,2954 ha

Podział geodezyjny

7,4167 ha

 

 

Ad.2.   a/ tereny budowlane zabudowane :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008r.

                     

1

2

3

4

5

Ogółem

15,9223 ha

X

X

15,9223 ha

Gowarzewo

0,4705 ha

w tym:

0,2600 ha   hydrofornia

0,0831 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

0,1079 ha budynek       mieszkalny

0,0195 ha przystanek autobusowy

X

X

 

 

 

 

 

0,4705 ha

w tym:

0,2600 ha   hydrofornia

0,0831 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

0,1079 ha budynek       mieszkalny

0,0195 ha przystanek autobusowy

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

 

                                                                                                                                                                      

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

                     

1

2

3

4

5

Kleszczewo

8,6773 ha

w tym:

0,9382 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

0,5835 ha zakład komunalny

0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

0,9041 ha szkoła

0,0367 ha budynek we  współwła-  

  sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

4,1206 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

0,0187 ha przepompownia ścieków

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,6773 ha

w tym:

0,9382 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

0,5835 ha zakład komunalny

0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

0,9041 ha szkoła

0,0367 ha budynek we  współwła-  

  sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

4,1206 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

0,0187 ha przepompownia ścieków

 

Komorniki

0,1293 ha strażnica OSP

X

X

0,1293 ha strażnica OSP

 

Krerowo

0,4789 ha

w tym:

0,1141 ha budynek mieszkalny

0,1080 ha budynek dawnej

                 poczty

0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

X

X

0,4789 ha

w tym:

0,1141 ha budynek mieszkalny

0,1080 ha budynek dawnej

                 poczty

0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

 

 

 

 

 

 

 

cd. a/ tereny budowlane zabudowane :

                                                                                              

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.                  

1

2

3

4

5

Krzyżowniki

 

w tym:

 Nagradowice

1,3138 ha

w tym: 0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

0,1516 ha budynek we współwła-

            sności – udział 566/1000

           ośrodek zdrowia i apteka

0,0998 ha parking przy OZ

X

X

1,3138 ha

w tym: 0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

0,1516 ha budynek we współwła-

            sności – udział 566/1000

           ośrodek zdrowia i apteka

0,0998 ha parking przy OZ

Markowice

0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły ; salka wiejska, sklep, lokal mieszkalny

X

X

0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły ; salka wiejska, , lokal mieszkalny

Poklatki

0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

X

X

0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

Śródka

0,1129 ha  Strażnica OSP

X

X

0,1129 ha  Strażnica OSP

Tulce

 

 

 

 

 

 

1,3085 ha

w tym:

0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

              gabinety lekarskie , fryzjer

0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

0,1665 ha szkoła (nowa)

0,4200 ha przepompownia

                ścieków

0,1119 ha  klubo-kawiarnia

0,0275 ha pętla autobusowa

0,2500 ha parking samochodowy

X

X

1,3085 ha

w tym:

0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

0,1665 ha szkoła (nowa)

0,4200 ha przepompownia

                ścieków

0,1119 ha  klubo-kawiarnia

0,0275 ha pętla autobusowa

0,2500 ha parking samochodowy

Zimin

2,6142 ha  budynek:  szkoła , boisko ,  mieszkania

X

X

2,6142 ha  budynek:  szkoła , boisko ,

                  mieszkania

 

b/ tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,8284 ha

(-) 0,0778 ha

X

1,7506 ha

Bylin

0,6100 ha stacja paliw

X

X

0,6100 ha stacja paliw - prywatne

Kleszczewo

0,0778 ha      prywatne

(-) 0,0778 ha

sprzedaż

                             X

Tulce

0,0398 ha   prywatne

X

X

0,0398 ha   prywatne

Komorniki

1,1008 haprywatne

X

               X

1,1008 haprywatne

 

c/ tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

0,6088 ha

(-) 0,0157 ha

               x

0,5931 ha     

Kleszczewo

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

X

X

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

Komorniki

0,0157 ha        GS Komorniki

(-) 0,0157 ha

sprzedaż

X

 

 

d/ tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,7702 ha

X

X

1,7702 ha

Gowarzewo

 

 

w tym: Szewce

1,4800 ha

1,4561 ha strażnica OSP,   

                 sklep, boisko

0,0239 ha sklep w budowie

X

 

X

1,4800 ha

1,4561 ha strażnica OSP,   

                 sklep, boisko

0,0239 ha sklep w budowie

Kleszczewo

0,2902 ha    Strażnica OSP

X

X

0,2902 ha    Strażnica OSP


 ad. 3 a/tereny budowlane niezabudowane

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 26.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

19,7797 ha

(-) 0,8078 ha

              x

18,9719 ha

Gowarzewo

1,8419ha

1,8419 ha  park

(+) 0,0917 ha

      

         (+) 1,832 ha

        

        (-) 0,0915 ha

 

 

przeniesiono z gruntów rolnych

      sprzedaż

1,9336 ha

1,8419 ha  park

0,0917 ha działka budowl.

Krzyżowniki

(Nagradowice)

1,5815 ha

1,5736 ha  boisko

0,0079 ha zieleń przy kaplicy

(+) 0,2592 ha

 

 

(+) 0,2592 ha

 

 

 

nabycie

1,8407 ha

1,5736 ha  boisko

0,0079 ha zieleń przy kaplicy

0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

Kleszczewo

2,7742 ha

0,0104 ha zieleń przy sklepie

2,2416 ha teren pod boisko   

                  Sportowe

0,5222  ha działki budowlane

(-) 0,2842 ha

 

 

 

(-) 0,2842 ha

X

 

 

 

sprzedaż

2,4900 ha

0,0104 ha zieleń przy sklepie

2,2416 ha teren pod boisko   

                  Sportowe

0,2380  ha działki budowlane

Krerowo

0,6358 ha  działka budowlane

(-) 0,3159 ha

sprzedaż

0,3199 ha  działki budowlane

Markowice

0,9527 ha  boisko

X

X

0,9527 ha  boisko

Tulce

11,5451 ha

4,7196 ha grunt wokół nowej

                szkoły

1,1600 ha boisko

5,4947 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

0,0247 ha działka budowlana

0,1461 ha  teren przy przychodni

(-) 0,1930 ha

 

 

 

(-) 0,1930 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział geodezyjny

 

 

 

11,3521 ha

4,7196 ha grunt wokół nowej

                szkoły

1,1600 ha boisko

5,3017 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

0,0247 ha działka budowlana

0,1461 ha  teren przy przychodni

Zimin

0,4485 ha

(-) 0,3656 ha

sprzedaż

0,0829 ha

                                                                                                                                                                           

 

 

b/ tereny niezabudowane oddane w wieczyste użytkowanie

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

0,0110 ha

X

X

0,0110 ha

Tulce

0,0110 ha

Działki handlowo-usługowe

X

X

0,0110 ha

Działki handlowo-usługowe

 

Ad. 4.  a/  grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

16,8202 ha

X

X

16,8202 ha

Bylin

1,1500 ha  dzierżawią rolnicy

X

X

1,1500 ha  dzierżawią rolnicy

Kleszczewo

3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

X

X.

3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

8,8298 ha  dzierżawi rolnik

X

X

8,8298 ha  dzierżawi rolnik

Śródka

0,8800 ha  dzierżawi rolnik

X

X

0,8800 ha  dzierżawi rolnik

Tulce

2,6500 ha  dzierżawią rolnicy

X

x

2,6500 ha  dzierżawią rolnicy

 

b/ grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r. 

1

2

3

4

5

Ogółem

3,2860 ha

X

                 X

3,2860 ha

Kleszczewo

0,8702 ha

X

x

0,8702 ha

Komorniki

0,6351 ha

X

x

0,6351 ha

Krerowo

0,4489 ha

X

.x

0,4489 ha

Śródka

1,3318 ha

X

x

1,3318 ha

c/ grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

26,0496  ha

(-) 0,1832 ha

X

25,8664  ha

Bylin

3,8300 ha dzierżawią rolnicy

X

X

3,8300 ha dzierżawią rolnicy

Gowarzewo

8,7335 ha w tym:

8,2635 ha dzierżawią rolnicy

 

0,4700 ha bez dzierżawy

(-) 0,1832 ha

(-) 0,1832 ha

 

Przeniesiono do ter. niezabud.

8,5503 ha w tym:

8,0803 ha dzierżawią rolnicy

 

0,4700 ha bez dzierżawy

Kleszczewo

1,2700 ha dzierżawią rolnicy

X

X

1,2700 ha dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

2,6438 ha dzierżawią rolnicy

X

X

2,6438 ha dzierżawią rolnicy

Markowice

0,5623 ha w tym:

0,3400 ha dzierżawią rolnicy

0,2223 ha bez dzierżawy

X

X

0,5623 ha w tym:

0,3400 ha dzierżawią rolnicy

0,2223 ha teren wokół stawu i   

           pętla autobusowa

Poklatki

8,3000 ha dzierżawią rolnicy

X

X

8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Tulce

0,7100 ha dzierżawi rolnik

X

X

0,7100 ha dzierżawi rolnik

 

 

Ad. 5.  a/ nieużytki  w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008  r.

1

2

3

4

5

Ogółem

5,6149 ha

X

x

5,6149 ha

Kleszczewo

0,3100 ha staw

X

x

0,3100 ha staw

Markowice

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

X

x

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

Poklatki

0,1300 ha staw

X

x.

0,1300 ha staw

Tulce

0,0200 ha mostek pokolejkowy

X

x

0,0200 ha mostek pokolejkowy

 

 

 

b/ nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2007 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2008 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,0179 ha

X

x

1,0179 ha

Bylin

0,2100 ha staw

X

x

0,2100 ha staw

Gowarzewo

0,0800 ha rów

X

x

0,0800 ha rów

Komorniki

0,2153 ha staw – dzierżawa

X

X

0,2153 ha staw – dzierżawa

Poklatki

0,2200 ha staw + stary          

                 cmentarz

X

X

0,2200 ha staw + stary          

                 cmentarz

Zimin

0,2926 staw

X

X

0,2926 staw

 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.10.2008 r.

 

Miejscowość

(obręb geodez. )

Ogólna powierzchnia  (ha)

Drogi (ha)

Tereny zabudowane (ha)

Tereny niezabudowane (ha)

Rolne (ha)

Nieużytki  (ha)

Bylin

9,0520

3,2520

0,6100

-

4,9800

0,2100

Gowarzewo

42,5264

30,0120

1,9505

1,9336

8,5503

0,0800

Kleszczewo

28,7057

10,8945

9,5606

2,4900

5,4506

0,3100

Komorniki

11,1763

9,0958

1,2301

-

0.6351

0,2153

Krerowo

11,7891

10,5414

0,4789

0,3199

0,4489

-

Krzyżowniki

18,8952

4,2671

1,3138

1,8407

11,4736

-

Markowice

16,6575

9,4767

0,5109

0,9527

0,5623

5,1549

Poklatki

14,6651

5,7091

0,3060

-

8,3000

0,3500

Śródka

14,4421

12,1174

0,1129

-

2,2118

-

Tulce

37,2683

21,1769

1,3483

11,3631

3,3600

0,0200

Zimin

10,4064

7,4167

2,6142

0,0829

-

0,2926

Razem

215,5841

123,9596

20,0362

18,9829

45,9726

        6,6328

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY


na dzień 31.10.2008

 

 

Lp.

Urząd Gminy

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2008r.

Sposób zagospodarowania

1.

Grunty

4 160 477,47

+753 915,00

–56 294,46

4 858 098,01

wg wartości księgowej

2.

Budynek w Kleszczewie

5 058

 

4 714,21

Archiwum, magazyn sprzętu obrony cywilnej

3.

Budynek biurowy w Kleszczewie

186 920

 

180 059,19

Biura

4.

Budynek mieszkalny w Krerowie

1 161

 

859,25

Budynek przekazany przez DOKP (1 mieszkanie)

5.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park

20 852

 

20 297,11

Oddano w najem Pawlak

6.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie – park

44 097

 

42 854,76

Oddano w najem Pietraszewski

7.

Budynek biurowo-mieszkalny w Kleszczewie

13 790

 

13 513,08

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej

8.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

22 311

 

21 860,83

1 mieszkanie oddano w najem 29/100

9.

Budynek gospodarczy w Markowicach

0

 

0

Oddano w dzierżawę mieszkańcom

10.

Budynek gospodarczy w Gowarzewie

378

 

315,25

Oddano w dzierżawę mieszkańcom   Pozostaje 29/100

11.

Budynek przy stadionie sportowym GOKiS w Kleszczewie

23 188

 

22 128,81

Wydzierżawiono 1 lokal na sklep, część to szatnia i magazyn na sprzęt sportowy

12.

Budynek użytkowy w Tulcach

474 028

 

461 718,00

Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie i zakład Fryzjerski,

13.

Strażnica w Kleszczewie

30 667

 

 

+20 740,00

29 516,67

 

Strażnica w Gowarzewie

188 746

182 533,23

Pomieszczenia OSP oraz sale wiejskie

Strażnica w Krzyżownikach – Śródce

43 866

62 788,33

Instalacja gazowa

Strażnica w Komornikach

62 047

60 283,71

 

Klub OSP w Ziminie

12 032

11 707,23

 

14.

Wiaty przystankowe (Komorniki, Lipowice, Krerowo, Gowarzewo, Nagradowice, Zimin i Tulce)

330

 

0

Na potrzeby komunikacji

15.

Sklep ze świetlicą w Poklatkach

29 850

 

28 950,00

W dyspozycji Samorządu Wsi

16.

Budynek szkoły z mieszkaniem w Markowicach

1 093

 

362,79

Świetlica wiejska,  oddano w najem 1 lokal na sklep oraz 1 mieszkanie

17.

Budynek w Tulcach Dawna nazwa „Złoty Kłos”

23 655

 

21 516,40

oddano w najem

18.

Budynek gospodarczy w Kleszczewie

0

 

0

Magazyn OPS

19.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

3 648

 

3 534,52

1 mieszkanie sprzedano, 1 mieszkanie oddano w najem

20.

Budynek w Nagradowicach  Stanowi współwłasność, udział Gminy wynosi 566/1000

45 309

 

 

+285 283,89

42 450,58

 

279 340,48

Lokale wynajęte na prowadzenie działalności: lekarza rodzinnego, stomatologa, apteki.

Rozbudowa apteki

21.

Budynek użytkowy po poczcie w Krerowie

30 119

 

29 263,31

Oddany w najem na sklep

22.

Budynek szkoły w Ziminie   Modernizacja ogrzewania

566 766

 

546 066,90

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Oddano w użytkowanie

23.

Osadnik, droga i kanalizacja przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

0

 

0

Współudział w nieruchomości 566/1000

24.

Nawierzchnia przy Urzędzie Gminy

53 483

 

50 055,78

Parking

25.

Kanalizacja deszczowa w Ziminie

23 114

 

20 815,62

Odwodnienie wsi

26.

Chodnik w Nagradowicach, przy skrzyżowaniu dróg

7 525

 

6 841,00

Chodnik i parking

27.

Droga Komorniki - Bylin

           308 793

 

291 847,36

Do użytku publicznego

28.

Droga w Śródce                

           165 076

 

156 058,15

Do użytku publicznego

29.

Sieć kanalizacyjna etap I 

     1 114 651

 

1 054 036,16

Na potrzeby mieszkańców

30.

Sieć wodociągowa etap I 

        346 381

 

327 543,91

Na potrzeby mieszkańców

31.

Droga w Markowicach

            41 542

+192 515,68

216 032,82

Do użytku publicznego II odcinek od 12.2007

32.

Sieć wodociągowa II etap Kleszczewo

206 354

 

195 979,27

Na potrzeby mieszkańców

33.

Sieć kanalizacyjna II etap Kleszczewo

867 174

 

824 166,56

Na potrzeby mieszkańców

34.

Ulica Różana w Tulcach z inwestycji

868 188

 

824 351,52

Do użytku publicznego

35.

Droga w Taniborzu

844 471

 

802 710,87

Do użytku publicznego

36.

Chodnik w Komornikach

87 968

 

83 618,34

Do użytku publicznego

37.

Studnia ogrodzenie, nawierzchnia betonowa przy szkole w Ziminie

0

 

0

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie

38.

Iluminacja kościołów

117 451

+1 800,00

113 710,56

 

39.

Chodnik w Komornikach

93 368

 

88 986,06

435m

40.

Ulica Fiołkowa Tulce

8 550

 

8 159,35

 

41.

Ulica Trzecka Gowarzewo

624 291

 

596 118,87

 

42.

Oświetlenie ul. Leśna Tulce

46 588

 

44 487,87

 

43.

Dodatkowe oprawy oświetlenia

12 873

 

12 293,24

Gowarzewo ul. Trzecka, Brzozowa Kleszczewo ul. Sportowa, Śródka-Zimin, Tulce ul. Bukowa, Jaśminowa, Radosna

44.

Urządzenia techniczne w Urzędzie Gminy (część przekazano do jednostek budżetowych)

51 709

+76 140,10

 

90 156,16

Wyposażenie Urzędu Gminy (gr. IV, VI, VIII)

45.

Sygnalizacja świetlna w Kleszczewie

0

 

0

Dla zwiększenia bezpieczeństwa drogowego

46.

Aparat EKG i sprzęt reanimacyjny

0

 

0

Oddano w użytkowanie lekarzowi rodzinnemu

47.

Plac zabaw w Gowarzewie z inwestycji

3 783

 

1 809,00

Na potrzeby dzieci mieszkańców wsi

48.

Samochody pożarnicze (7 samochodów)

0

 

0

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

49.

Motopompa

23 806

 

22 577,81

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

50.

Poduszka niskociśnieniowa 

16 776

 

15 929,14

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

51.

Zestaw narzędzi hydraulicznych

0

 

0

W użytkowaniu OSP Kleszczewo, do ratownictwa drogowego

52.

Aparaty powietrzne 3 szt, cylindry hydrauliczne 2 szt termostat-regulator 1 szt

25 506

 

24 212,37

Oddano do użytkowania OSP

53.

Tor przeszkód

6 269

 

4 235,83

Do szkoleń OSP

54.

Plac zabaw Zimin

14 744

 

11 744,83

 

55.

Oświetlenie w Lipowicach

0

+22 715,00

21 778,19

 

56.

Oświetlenie w Gowarzewie ul. Kasztanowa, Swarzędzka, Polna

0

+170 276,32

163 251,96

 

57.

Oświetlenie w Tulcach ul. Poznańska, Spokojna, Orzechowa

0

+160 055,26

153 453,19

 

58,

Oświetlenie Parkingów przy przychodni w Tulcach

0

+54 910,94

52 892,28

 

59.

Przebudowa dróg przy przychodni w Tulcach

Chodnik 100m2 i opaska wokół budynku przy  Ośrodki Zdrowia w Tulcach

0

+325 827,18

+ 10 297,36

323 558,48

 

60.

Budowa ul. Miętowej w Gowarzewie

0

+41 251,71

39 704,77

 

61.

Budowa ul. Słonecznej w Gowarzewie

0

+5 800,00

5 582,50

 

62.

Budowa ul. Konwaliowej w Tulcach

0

+ 20 201,00

19 443,46

 

63.

Ul. Topolowa w Kleszczewie

0

+80 817,68

79 605,41

 

64.

Budowa oświetlenia ulicznego

0

+193 977,77

193 977,77

Tulce ul. Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa i Fiołkowa, Gowarzewo ul. Lipowa, Poklatki ul. Piaskowa, Nagradowice-skrzyżowanie, Bylin

65.

Sygnalizacja świetlna w Tulcach

0

+45 421,31

39 365,20

 

66.

Radarowy miernik prędkości ISKRA 1

0

+8 540,00

8 006,25

 

 

RAZEM

 

Mylnie ujęto umorzenie było:

Winno być:

Różnica

 

11 827 199,00

 

499 740,00

356 116,53

+143 623,47

11 970 822,47

2 470 486,20

 

13 913 830,56

Zakup, zwiększenia

56 294,46

sprzedaż

471 183,65

Umorzenie

 

 

Wartość netto środków trwałych

 

Lp.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2008 r.

Sposób zagospodarowania

1.

Kosiarka ręczna – 2 szt.

1 692,00

 

1 413,00

Koszenie trawy

2.

Kosiarka ciągnikowa – 3 szt.

12 066,00

 

9 609,36

Koszenie trawy

3.

Kosiarka ciągnikowa samojezdna

0,00

 

0,00

Koszenie trawy

4.

Wodociąg w Krerowie 7819 mb  i hydrofornia

442 117,00

 

413 623,15

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

5.

Wodociąg w Gowarzewie 9558 mb  i hydrofornia + 750 m z inwestycji

533 417,00

 

500 786,61

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

6.

Wodociąg w Kleszczewie 3662 mb i hydrofornia

150 353,00

 

141 604,50

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

7.

Wodociąg w Tulcach 4950 mb  i hydrofornia  + 444 m z inwestycji

148 978,00

 

139 945,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

8.

Autobusy – 6 szt.

Ducato

Ciągniki – 3 szt.

Glebogryzarka

Równiarka

Zagęszczarka

Opryskiwacz

318 290,00

22 588,00

0,00

0,00

4 245,00

2 827,00

3 000,00

 

431 544,63

6 642,59

0,00

0,00

2 929,00

216,20

2 564,80

Przewóz pasażerów

 

Utrzymanie porządku na pasach zieleni, w parkach i poboczach dróg

9.

Samochód ŻUK

Samochód ŻUK

0,00

0,00

 

0,00

0,00

Przewóz osób, części zamiennych              i materiałów

10.

Beczkowóz

0,00

 

0,00

Wywóz nieczystości płynnych

11.

Baza (budynki, budowle)

237 397,00

 

212 570,85

Zaplecze Zakładu Komunalnego

12.

Kanalizacja sanitarna Tulce

262 316,00

 

237 618,12

Sieć kanalizacyjna

13.

Hydrofornia, wodociąg, urządzenia do uzdatniania wody w Nagradowicach

129 484,00

 

114 947,67

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

14.

Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, urządzenia do oczyszczania ścieków w Nagradowicach

1 282 204,00

 

1 206 751,77

Odbiór ścieków od mieszkańców

15.

Koparko – spycharka BIAŁORUŚ

851,00

 

0,00

Wykopy przy awariach wodociągów, wykopy melioracyjne

16.

Centrala telefoniczna

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

17.

Urządzenie wysokociśnieniowe

1 008,00

 

0,00

Urządzenie do mycia pojazdów

18.

Kopiarka MINOLTA

1 465,00

 

1 124,80

Wyposażenie biura

19.

Zestaw inkasencki

147,00

 

0,00

Zestaw służący do inkasowania należności za wodę i ścieki

20.

Komputery

4 552,00

 

2 080,37

Wyposażenie biura

21.

Drukarka OKI

311,00

 

0,00

Wyposażenie biura

22.

Drukarka laserowa

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

23.

Drukarka laserowa (inwestycje własne)

1 368,00

 

820,90

Wyposażenie biura

24.

Zasilacz awaryjny DSL (inwestycje własne)

3 515,00

 

2 375,00

Wyposażenie biura

25.

Zatoka autobusowa Markowice

61 625,00

 

58 274,74

Do użytku publicznego

26.

Zatoka autobusowa Zimin

46 965,00

 

44 410,99

Do użytku publicznego

27.

Pojazd wielofunkcyjny MERCEDES UNIMOG (inwestycje UG)

 

87 504,00

 

 

71 278,00

 

Prace porządkowe na terenie gminy

28.

Rejestrator cyfrowy + kamery (inwestycje własne)

22 106,00

 

15 642,14

Dozór mienia

29.

Telefax (przekazanie z UG)

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

30.

Klucz elektryczny (inwestycje własne)

5 204,00

 

4 186,50

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

31.

Podnośniki hydrauliczne (inwestycje własne)

 

21 200,00

 

 

17 840,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

32.

Przyczepa ciągnikowa (inwestycje UG + inwestycje ZK)

22 204,00

 

19 095,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

33.

Kanalizacja sanitarna Tulce ul. Konwaliowa -33 m

 

+ 5 383,58

5 181,58

Odbiór ścieków od mieszkańców

34.

Sieć wodociągowa w Tulcach ul. Konwaliowa –
48 m

 

+ 2 019,28

1 943,28

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

35.

Sieć wod.kan. Kleszczewo – 495 m

 

+ 108 742,47

104 664,47

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz odbiór ścieków od mieszkańców

36.

Studnia – Hydrofornia Gowarzewo

 

+ 130 547,77

128 589,77

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

37.

Panel autokomputera

 

+ 38 700,00

36 765,00

Wyposażenie autobusów, doposażenie do kas fiskalnych – autobusowych

38.

Koparka – ładowarka TEREX

 

+ 176 592,50

164 924,50

Budowa sieci wodociągowej

39.

Lokalizator

 

+ 7 772,00

6 477,00

Wyposażenie wykorzystane przy awariach wody

40.

Stopa wibracyjna

 

+ 7 100,00

5 917,00

Wyposażenie wykorzystane przy awariach wody

41.

Agregat prądotwórczy

 

+ 7 989,86

6 657,86

Wyposażenie wykorzystane przy awariach wody w terenie

42.

Agregat prądotwórczy

 

+ 53 123,00

44 269,00

Zasilenie awaryjne energii w Hydroforni Gowarzewo

43.

Tłokowa sprężarka powietrza

 

+ 4 500,00

3 750,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

44.

Rozsiewacz do piasku

 

+ 10 370,00

9 039,00

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – do samochodu MERCEDES UNIMOG

45.

Samochód MERCEDES SPRINTER

 

+ 56 730,00

48 801,00

Prace porządkowe i remontowe na terenie gminy

 

RAZEM

 

 

3 830 999,00

+ 609 570,46

- 213 694,31

 

 

4 226 875,15

Zakupy, przyjęcie

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

 

 

 

 

Lp.

 
Zespoły Szkół

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Zmiana

+ zwiększenia

- zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2008r.

Sposób zagospodarowania

1.

Budynek szkolny

1 569 227

+31 760

1 533 547

Szkoła w Kleszczewie

2.

Budynek szkoły w Tulcach

2 090  454

 

2 025 465

Szkoła w Tulcach

3.

Kserokopiarka            

1 844

 

1 287

Szkoła w Tulcach

4.

Pracownia internetowa

19 074

 

6 358

Szkoła w Kleszczewie

5.

Kserokopiarka

0

 

0

Szkoła w Kleszczewie

6.

Plac zabaw dla dzieci

6 114

 

0

Szkoła w Tulcach

7.

Zmywarka do naczyń

1 068

 

418

Szkoła w Kleszczewie

8.

Huśtawka

3 567

 

0

Szkoła w Tulcach

9.

Notebook 2 szt

1 338

 

0

Szkoła w Tulcach

10.

Patelnia elektryczna

3 387

 

2 749

Szkoła w Kleszczewie

11.

Pracownia językowa

11 717

 

8 017

Szkoła w Kleszczewie

12.

Pracownia językowa

11 717

 

8 017

Szkoła w Tulcach

13.

Zestaw multimedialny Panasonic

4 749

 

3 249

Szkoła w Kleszczewie

14.

zmywarka do naczyń FI 60

5 842

 

4 939

Szkoła w Kleszczewie

15.

obieraczka do ziemniaków 0Z8N

4 317

 

3 705

Szkoła w Kleszczewie

16.

pracownia internetowa

36 698

 

24 466

Szkoła w Tulcach

17.

patelnia elektryczna

5 002

 

4 243

Szkoła w Tulcach

18.

Internetowe Centrum Informacji

 

+16 530

12 397

Szkoła w Kleszczewie

19.

Traktor Partner- kosiarka

 

+7 800

6 799

Szkoła w Kleszczewie

20.

Traktor Partner- kosiarka

 

+7 800

6 799

Szkoła w Tulcach

21.

Internetowe Centrum Informacji

 

+ 16 530

12 397

Szkoła w Tulcach

22.

Kserokopiarka Canon IR 2018

 

+4 087

3 610

Szkoła w Tulcach

23.

Plac zabaw - 2 zestawy

 

+12 045