ZARZĄDZENIE  Nr  14/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  14 maja 2009r.

 

 

 

w sprawie :       powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 07 czerwca  2009r.

 

 

 

                   Na podstawie art. 25 ustawy  z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 poz. 219 ), art.  48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W  celu  przeprowadzenia  głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca  2009r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 14/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 maja 2009r.

 

SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

w wyborach do Parlamentu Europejskiego  

zarządzonych  na dzień  07 czerwca  2009r.

 

 

I.  Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr 1 w Kleszczewie :

 

1.      Mąderek Kinga - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

2.      Rajchelt Jan  spośród wyborców,

3.      Nowicka Monika spośród   wyborców,

4.      Karwowska-Bielak Dorota – spośród wyborców,

5.      Kurasiak  Ewa -  spośród wyborców,

6.      Wartecka Iwona  – spośród wyborców,

7.      Karolczak Maria – spośród pracowników samorządowych.

 

II.  Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

1.      Mąderek Katarzyna- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

2.      Stachowiak Grzegorz – spośród wyborców,

3.      Szymczak Andrzej – spośród wyborców,

4.      Pieczyńska Grażyna -  spośród wyborców,

5.      Wesołowska Beata – spośród  wyborców,

6.      Nowicka Małgorzata  – spośród wyborców,

7.      Kujawa Regina – spośród pracowników samorządowych.

 

III.  Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3 w Gowarzewie :

 

1.      Mąderek Jan – zgłoszony przez Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

2.      Grzeszczak Emilia - spośród wyborców,

3.      Rajchelt Małgorzata - spośród wyborców,

4.      Gramza Magdalena- spośród wyborców,

5.      Grzeszczak Anna- spośród wyborców,

6.      Lewandowska Violetta- spośród wyborców,

7.      Frąckowiak Grażyna - spośród  pracowników samorządowych.