OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  02 kwietnia 2009r.

 

o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu  oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kleszczewo, zarządzonych na dzień 24 maja 2009r.

 

 

                        Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLVI/226/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w Gminie Kleszczewo, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kleszczewo

 

 

 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

 

1

Sołectwo Kleszczewo obejmujące miejscowości : Kleszczewo, Lipowice,  Bugaj

Sołectwo Poklatki

 

1

 

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie  mieści się w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4.

 

 

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                      /-/ Bogdan Kemnitz