W sprawie:
Przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2010-06-09

Numer uchwały:
XLIV/305/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.