W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Data uchwały:
2010-11-04

Numer uchwały:
XLVIII/325/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2011 r.