W sprawie:
wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Data uchwały:
2010-12-01

Numer uchwały:
I/5/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia