W sprawie:
uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

Data uchwały:
2011-02-23

Numer uchwały:
V/28/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2011-02-23