W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Data uchwały:
2011-02-23

Numer uchwały:
V/30/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2011-02-23 z moca obowiązującą od 1.04.2011