W sprawie:
zmiany budżetu na rok 2011

Data uchwały:
2011-02-23

Numer uchwały:
V/35/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia