W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.


Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XI/80/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.