W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024

Data uchwały:
2011-12-20

Numer uchwały:
XIV/100/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.