W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.

Data uchwały:
2013-01-30

Numer uchwały:
XXVI/196/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia