W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011-2024

Data uchwały:
2011-10-26

Numer uchwały:
XII/88/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2011