W sprawie:
zmiany budzetu na 2012r.

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXII/163/2012

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.