W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2012-11-21

Numer uchwały:
XXIV/174/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2013r.