W sprawie:
wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXV/192/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia