W sprawie:
zmiany budżetu na 2013r

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXIX/221/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budzetu na 2013r.