W sprawie:
ustalenia opłat za korzystanie z hal sportowych na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXXIII/247/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia