INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej

w Kleszczewie

 

 

o dyżurach pełnionych przez Komisję w przeddzień i w dniu głosowania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

 

Na podstawie pkt. I załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. podaje się do wiadomości publicznej terminy pełnionych dyżurów:

 

 

 

15 listopada 2014r.  sobota   od godz. 15oo  do godz. 22 oo.

 

16 listopada 2014r.  niedziela od godz. 6 oo do czasu ustalenia wyników z głosowania.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

       w Kleszczewie

 

Mirosława Maria Nowak