W sprawie:
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok


Data uchwały:
2014-10-29

Numer uchwały:
XLV/328/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku