W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015r.

Data uchwały:
2014-10-29

Numer uchwały:
XLV/334/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia