W sprawie:
ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Tulce


Data uchwały:
2014-12-17

Numer uchwały:
II/7/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia