WYNIKI  GŁOSOWANIA

na terenie Gminy Kleszczewo - Referendum ogólnokrajowe

zarządzone na dzień 06 września 2015r.

 

Lp.

 

Obwód nr 1

w

Kleszczewie

Obwód Nr 2

w

Gowarzewie

Obwód Nr 3

w

Tulcach

Razem Gmina

1.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

1886

1459

2024

5369

2.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

159

142

225

526

3.

Liczba wyborców głosujących korespondencyjnie

0

0

0

0

3.

Frekwencja wyborcza w gminie

8,43%

9,73%

11,11%

9,79%

4.

Liczba kart wyjętych z urny

159

142

225

526

5.

Liczba kart  nieważnych

0

0

0

0

6.

Liczba kart ważnych

159

142

225

526

7.

Pytanie pierwsze:

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

 

 

 

 

1)     liczba głosów nieważnych

6

4

10

20

2)     liczba głosów ważnych, w tym :

153

138

215

506

a)     liczba głosów pozytywnych „TAK”

111

107

163

381

b)    liczba głosów negatywnych „NIE”

42

31

52

125

8.

Pytanie drugie :

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa ?

 

 

 

 

1)     liczba głosów nieważnych

6

4

9

19

2)     liczba głosów ważnych, w tym:

153

138

216

507

a)     liczba głosów pozytywnych „TAK”

30

22

45

97

b)    liczba głosów negatywnych „NIE”

123

116

171

410

7.

Pytanie  trzecie :

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości o do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

 

 

 

 

3)     liczba głosów nieważnych

5

6

9

20

4)     liczba głosów ważnych, w tym :

154

136

216

506

c)     liczba głosów pozytywnych „TAK”

143

131

209

483

d)    liczba głosów negatywnych „NIE”

11

5

7

23

 

         Zestawiła :

Genowefa Przepióra