W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Kleszczewo

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
Nr XII/76/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego