W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych

Data uchwały:
2015-12-22

Numer uchwały:
XIII/85/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia