Zarządzenie  Nr  43/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02  listopada 2016 r.

 

 

 

w sprawie :  powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru w Urzędzie Gminy w  Kleszczewie.

 

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)  oraz § 2 ust. 1  Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 października 2016r.   w sprawie  przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie   zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze –  stanowisko ds.  inwestycji  w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, przeprowadzi  Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie :

 Bogdan Kemnitz – przewodniczący komisji,

 Genowefa Przepióra – sekretarz komisji

 Agnieszka Pakulska-Schoen – członek komisji.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.