PLAN  PRACY  KOMISJI  REWIZYJNEJ

na  2017 r.

 

 

Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

 

1.

Styczeń

 

Kontrola finansowa OSP za 2016r. oraz wydatki na promocję gminy w 2016r.

 

2.

Luty

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2016r.

 

3.

Marzec

 

 

Kontrola inwestycji zakończonych w 2016r.

4.

Kwiecień

 

Kontrola wykonania budżetu za 2016r.

 

5.

Maj

 

Kontrola finansowa OPS za 2016r.

 

6.

Czerwiec

 

Kontrola wykonania budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za 2016r.

 

7.

Lipiec

Kontrola finansowa GOKIS za 2016r. z uwzględnieniem Akcji Lato i Akcji Zima

 

8.

Wrzesień

Kontrola wykonania funduszu sołeckiego za 2016r. oraz sprzedaż majątku gminy w 2016r. i I półroczu 2017r.

 

9.

Październik

 

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2016r. i I półrocze 2017r.

 

 

10.

Listopad

 

Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego

 

 

11.

Grudzień

 

Przygotowanie sprawozdania za 2017r. i planu pracy na 2018r.