W sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/195/2017

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego