W sprawie:
przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXXII/222/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia