Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gowarzewie:

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie:

http://zk.kleszczewo.pl/bip/

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP UZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b6d21871-97f5-4765-b68e-89719551f028