W sprawie:
UCHWAŁA Nr XXXIV/255/2017
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIV/255/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2017r.